Bikini: -113

Vieglās sieviešu kategorijas ir sarežģīti tiesāt un bieži rezultāti mēdz būt strīdīgi. Ņemot vērā iepriekšējo 3 gadu pieredzi un analizējot sportistu formu “Miss Bikini” un “Miss Shape” kategorijās, tiek ieviesta šo kategoriju gradācija pēc svara un auguma attiecības.

Kategorijas “Miss Bikini” dalībnieču svars nedrīkst pārsniegt skaitli, kas rodas no auguma cm atņemot 113

Sportistes, kuru svars pārsniegs šo skaitli, tiks novirzītas uz kategoriju “Shape”.

Tāpat kategorija “Bikini” sportistes arī turpmāk tiks iedalīta auguma kategorijās:

-165 cm (kuru augums sasniedz 164 cm vai ir mazāks)

+165 cm (kuru augums sasniedz 165 cm vai ir augstāks)

Šie noteikumi piemērojami visiem NAC LATVIA rīkotajiem turnīriem Latvijas teritorijā, kuru nosaukumā ir pieminēts NAC LATVIA

Лёгкие женскаие категории давольно сложны для судейства и являются очень неоднозначными, а результаты спорными. Приняв во внимание предыдущий опыт и проанализировав физические данные спортсменок — участниц категории «Miss Bikini» и «Miss Shape» за предыдущие 3 года, мы вводим коэффициентную градацию этих категорий.

Вес спортсменок категории «Miss Bikini» не должен привышать коэффициент РОСТ-113=максимальный вес.

Спортсменки, чей вес тяжелее данного коэффициента, заявляются в категорию «Шейп».

Также,в категории «Бикини» сохраняется деление спортсменок по росту:

-165см (чей рост составляет 164см и ниже)

+165см (чей рост составляет 165см и выше)

Правило распространяется на все турниры, проходящие в Латвии от имени NAC LATVIA и проводящиеся в дальнейшем под эгидой NAC LATVIA.